Filmy
 
Producenci
 
Konsultant Online
My status
 
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
 

rodo

1. Administratorem danych osobowych jest Quedex Sp. z o.o.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Quedex Sp. z o.o.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;


oświadczenie w sprawie ciasteczek

czym jest plik cookie?

Strona internetowa firmy Quedex Sp. z o.o. korzysta z plików cookie. Jest to prosty plik, który zostaje wysłany za pomocą strony www i/lub aplikacji Flash oraz zapisany na dysku twardym komputera. Informacje zapisane w tym pliku zostają odesłane na nasz serwer przy kolejnych odwiedzinach strony.

korzystanie ze stałych plików cookies

Za pomocą stałych plików cookie możemy zapamiętać informacje podczas kolejnej wizyty na stronie. Strona może zostać dopasowana do wymogów użytkownika. Wyrażając zgodę na korzystanie z plików cookie zgadzają się Państwo jednocześnie na zapisywanie indywidualnych informacji. Dzięki temu nie muszą Państwo ciągle ponawiać ustawień strony i oszczędzają Państwo czas. Stałe pliki cookies można usunąć za pomocą ustawień przeglądarki.

korzystanie z sesyjnych plików „cookies”

Sesyjne pliki „cookies” są przechowywane i wykorzystywane, aby śledzić, czy są Państwo zalogowani na potrzeby zamówienia próbnego oraz czy i jakie obiekty zostały wybrane. Korzystanie z tego typu plików pełni wyłącznie charakter funkcjonalny, mający na celu prawidłowe korzystanie ze strony internetowej. Gdy okno przeglądarki zostanie zamknięte, sesja wygaśnie automatycznie po około 30 minutach i może być usunięta. Korzytanie z naszej strony równoznaczne jest akceptacji niniejszego regulaminu i regulaminów dodatkowych.


Inne pliki

Strona wykorzystuje pliki cookies, umieszczane przez zewnętrznych dostawców  oprogramowania. Oprogramowanie może pozyskiwać dane osobowe użytkowników, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mailowy, miejsce zatrudnienia, stanowisko w firmie, adres IP, informacje o interakcjach użytkownika przeglądającego witrynę internetową oraz wszystkie inne informacje, dobrowolnie przekazane nam przez użytkownika. Zewnętrzni dostawcy mogą również wyświetlać okno dialogowe, w którym użytkownik może poinformować o chęci uzyskania wsparcia ze strony firmy. Przechowujemy oraz udostępniamy wyłącznie dane przekazane nam dobrowolnie przez użytkownika.

Google Analytics

W ramach optymalizacji naszych działań korzystamy również ze wsparcia Google Analytics, na stronie umieszczony jest plik „cookie” od Google, w ramach Google Analytics. Korzystamy z tej usługi w celu uzyskania wglądu w zachowania użytkowników i skuteczność naszych reklam AdWords na stronach wyników wyszukiwania Google. Informacje uzyskane w ten sposób są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności Google, aby uzyskać więcej informacji, a także ze szczegółową polityką prywatności Google Analytics.

 Google wykorzystuje te informacje do monitorowania, w jaki sposób korzysta się z naszej strony internetowej, aby móc przekazywać nam raporty na temat naszej strony internetowej. W razie wymogów prawnych Google może udostępnić te informacje osobom trzecim, czy i o ile te osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Nie mamy na to wpływu. Zezwoliliśmy Google na wykorzystywanie otrzymanych informacji w ramach innych usług Google. Informacje gromadzone przez Google są w jak największym stopniu anonimowe.


prawo do wglądu w Państwa dane

Mają Państwo prawo do wglądu i do korygowania oraz usuwania swoich danych. W tym celu prosimy zapoznać się z informacjami na naszej stronie kontaktowej. Aby zapobiec nadużyciom, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o identyfikację.

usuwanie cookies

Dodatkowe informacje o włączaniu i wyłączaniu, oraz usuwaniu cookies znajdą Państwo w instrukcji i/lub w pomocy przeglądarki.

Jeśli jakikolwiek paragraf lub treść regulaminów narusza prawo kraju w którym został wyświetlony - wówczas uznaje się część będącą w konflikcie z danym prawem za nieważną.